روش ارسال تنور گازی به سراسر ایران

تنور گازی سفارش شده شما از سه طریق زیر به دست شما می رسد


1- از طریق پست جمهوری اسلامی ایران

در این روش تنور گازی بعد از 4 الی 5 روز میرسد که به دلیل امکان صدمه در حین بار این روش پیشنهاد نمی شود


2- از طریق باربری

این روش در عرض حداکثر 48 ساعت به دست شما میرسد

این روش را دیجی تنور پیشنهاد می کندامور مشتریان و سفارشات تنور گازی خانگی دیجی تنور :