حریم خصوصی مشتریان

دیجی تنور این اطمینان و خاطر را به مشتریان گرامی خود می دهد تمامی اطلاعات ان ها اعم از ادرس ، نام و موبایل تنها جهت ارسال تنور گازی استفاده می شود و به هیچ عنوان استفاده تبلیغاتی و پیامکی از ان نمی شود و  از اطلاعات به خوبی حفاظت می شود و پس از مدتی به طور کل از داده های دیجی تنور پاک می شود